Uchwała V/42/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o nr 148/3 i 214