V sesja Rady Gminy (17.05.2012)

Uchwała V/46/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Uchwała V/45/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2012-2018

Uchwała V/44/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe

Uchwała V/43/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia SOCIUS

Uchwała V/42/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o nr 148/3 i 214