IV sesja Rady Gminy (20.04.2012)

Uchwała IV/41/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia społeczne przez osoby nie spełniające kryterium dochodowego

Uchwała IV/40/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Uchwała IV/39/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania Statutów sołectw Gminy Chodzież

Uchwała IV/38/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chodzież

Uchwała IV/37/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzelce

Uchwała IV/36/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Uchwała IV/35/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego