Uchwała III/28/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podanin