III sesja Rady Gminy (30.03.2012)

Uchwała III/34/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia działki w Podaninie

Uchwała III/33/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na 2012 rok

Uchwała III/32/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2012-2018

Uchwała III/31/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz ustalenie dopłat do taryf dla odbiorców

Uchwała III/30/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Uchwała III/29/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała III/28/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podanin

Uchwała III/27/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Podanin

Uchwała III/26/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież pod nazwą "Konstantynowo I"

Uchwała III/25/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych dot. Kościoła w Podaninie