Uchwała II/24/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości położonych w obrębie wsi Podanin