Uchwała II/23/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na 2012 rok