Uchwała II/21/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały XV/97/11 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego