Uchwała II/19/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt