Uchwała II/16/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia działek położonych w obrębie wsi Rataje przy ulicy Margonińskiej