II sesja Rady Gminy (28.02.2012)

Uchwała II/24/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości położonych w obrębie wsi Podanin

Uchwała II/23/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na 2012 rok

Uchwała II/22/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież

Uchwała II/21/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały XV/97/11 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała II/20/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012

Uchwała II/19/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

Uchwała II/18/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chodzież

Uchwała II/16/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia działek położonych w obrębie wsi Rataje przy ulicy Margonińskiej