Uchwała I/9/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji MWiK Chodzież w latach 2012-2015