Uchwała I/6/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rataje