Uchwała I/13/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok