Uchwała I/12/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"