Uchwała I/1/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze miejscowości Rataje