Uchwała I/11/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski