Uchwała I/10/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany w budżecie Gminy Chodzież na rok 2012