I sesja Rady Gminy (30.01.2012)

Uchwała I/15/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Uchwała I/14/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji rady Gminy Chodzież

  • Uchwała I/14/12

Uchwała I/13/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Uchwała I/12/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała I/11/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwała I/10/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany w budżecie Gminy Chodzież na rok 2012

Uchwała I/9/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji MWiK Chodzież w latach 2012-2015

Uchwała I/8/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież

Uchwała I/7/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież

Uchwała I/6/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rataje

Uchwała I/5/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stróżewo

Uchwała I/4/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nietuszkowo

Uchwała I/3/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia działek położonych w obrębie wsi Rataje przy ulicy Margonińskiej

Uchwała I/2/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze miejscowości Podanin

Uchwała I/1/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze miejscowości Rataje