Uchwała XV/98/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną