Uchwała XV/97/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych