Uchwała XV/104/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie budżetu Gminy Chodzież na rok 2012