Uchwała XV/101/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012