XV sesja Rady Gminy (29.12.2011)

Uchwała XV/104/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Uchwała XV/103/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018

Uchwała XV/102/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011

Uchwała XV/101/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Uchwała XV/100/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała XV/99/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała XV/98/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną

Uchwała XV/97/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych