Uchwała XIV/93/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie wzoru formularza do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości