XIV sesja Rady Gminy (15.12.2011)

Uchwała XIV/96/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości w Podaninie

Uchwała XIV/95/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała XIV/94/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała XIV/93/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie wzoru formularza do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Uchwała XIV/92/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury