XIII sesja Rady Gminy (25.11.2011)

Uchwała XIII/91/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dot. Nietuszkowa

Uchwała XIII/90/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała XIII/89/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała XIII/88/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie obniżenia cen skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012