Uchwała XII/87/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chodzież