Uchwała XII/83/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok