Uchwała XII/81/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opinii o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych