Uchwała XII/80/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zgodności Ustawy z Konstytucją dot. wspierania rodziny