Uchwała XI/79/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież działek położonych w Studzieńcu