Uchwała XI/75/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie działki położonej w obrębie wsi Milcz