Uchwała XI/73/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stawek podatku od nieruchomości