XI sesja Rady Gminy (17.10.2011)

Uchwała XI/79/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież działek położonych w Studzieńcu

Uchwała XI/78/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała XI/77/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała XI/76/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018

Uchwała XI/75/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie działki położonej w obrębie wsi Milcz

Uchwała XI/74/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Uchwała XI/73/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stawek podatku od nieruchomości