Uchwała X/72/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Rataje