Uchwała X/69/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców z Gminy Chodzież