Uchwała X/68/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych w kościele w Podaninie