Uchwała X/66/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Milczu