X sesja Rady Gminy (30.09.2011)

Uchwała X/72/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki położonej w obrębie wsi Rataje

Uchwała X/70/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała X/69/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców z Gminy Chodzież

Uchwała X/68/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych w kościele w Podaninie

Uchwała X/67/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 191006P w Zacharzynie

Uchwała X/66/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Milczu

Uchwała X/65/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Podaninie

Uchwała X/64/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież