Uchwała VIII/54/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018