Uchwała VIII/51/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników