VIII sesja Rady Gminy (09.08.2011)

Uchwała VIII/56/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 dot. nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Ratajach

Uchwała VIII/55/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała VIII/54/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała VIII/52/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

Uchwała VIII/51/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników