Uchwała VII/49/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę XII/73/10 dot. zwiększenia udziału pieniężnego na rzecz Składowiska Odpadów w Wągrowcu