Uchwała VII/47/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla gminy Margonin