Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zagwarantowania w roku 2011 środków na udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Stróżewie na wykonanie remontu zawieszenia dzwonnicy.