Uchwała VII/42/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzelce