Uchwała VII/41/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież