Uchwała VII/40/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego na mienie Gminy Chodzież