VII sesja Rady Gminy (27.06.2011)

Uchwała VII/50/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała VII/49/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę XII/73/10 dot. zwiększenia udziału pieniężnego na rzecz Składowiska Odpadów w Wągrowcu

Uchwała VII/48/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Uchwała VII/47/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla gminy Margonin

Uchwała VII/46/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zagwarantowania w roku 2011 środków na udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Stróżewie na wykonanie remontu zawieszenia dzwonnicy.

Uchwała VII/45/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Chodzież podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych...

Uchwała VII/44/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XII/68/10 dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała VII/43/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zgłoszenia Sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Uchwała VII/42/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzelce

Uchwała VII/41/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież

Uchwała VII/40/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego na mienie Gminy Chodzież